அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான மாலை சிற்றுண்டி திட்டம் – இன்று முதல் அமல்!

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான மாலை சிற்றுண்டி திட்டம் – இன்று முதல் அமல்! புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இன்று முதல் மாலை நேர சிறுதானிய சிற்றுண்டி வழங்கப்பட இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மாலை சிற்றுண்டி: தமிழகத்திலேயே முதன்முறையாக அரசு பள்ள…

TNTETTamil-

Novel

404Something Wrong!

The page you've requested can't be found. Why don't you browse around?

Take me back

Read more

View all

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான மாலை சிற்றுண்டி திட்டம் – இன்று முதல் அமல்!

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான மாலை சிற்றுண்டி திட்டம் – இன்று முதல் அமல்! புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இன்று முதல் மாலை நேர சிறுதானிய சிற்றுண்டி வழங்கப்பட இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மாலை சிற்றுண்…

TNTETTamil

TNPSC பொதுத்தமிழ் – ஓரெழுத்து ஒருமொழி உரிய பொருளையறிதல்

TNPSC பொதுத்தமிழ் – ஓரெழுத்து ஒருமொழி உரிய பொருளையறிதல் ஓரெழுத்து ஒருமொழி உரிய பொருளையறிதல் முக்கியமான பொது தமிழ் குறிப்புகளாகும்.  இது TNPSC போட்டி தேர்வுக்கு மிகவும் பயன்படும்.  அ  – அந்த, சுக்கு, திப்பிலி, எட்டு ஆ – பசு, ஆச்சாமரம், சிவஞானம், இச்ச…

TNTETTamil

TNPSC பொதுத்தமிழ் – அடைமொழியால் குறிக்கப்பெறும் நூல்கள்..!

TNPSC பொதுத்தமிழ் – அடைமொழியால் குறிக்கப்பெறும் நூல்கள்..! அடைமொழியால் குறிக்கப்பெறும் நூல்கள் முக்கியமான பொது தமிழ் குறிப்புகளாகும். இது TNPSC போட்டி தேர்வுக்கு மிகவும் பயன்படும். அடைமொழியால் குறிக்கப்பெறும் நூல்கள் இயற்கை ஓவியம் – பத்துப்பாட்டு இய…

TNTETTamil

ஆங்கிலச் சொற்களுக்கு நிகரான தமிழ்ச் சொல்லை அறிதல்..!

ஆங்கிலச் சொற்களுக்கு நிகரான தமிழ்ச் சொல்லை அறிதல்..! ஆங்கிலச் சொற்களுக்கு நிகரான தமிழ்ச் சொல்லை அறிதல் முக்கியமான பொது தமிழ் குறிப்புகளாகும்.  இது TNPSC போட்டி தேர்வுக்கு மிகவும் பயன்படும். போட்டி தேர்வாளர்கள் கீழ்கண்ட தொகுதிகளை படித்து பயன்பெற வாழ்…

TNTETTamil

TNPSC பொதுத்தமிழ் – இலக்கிய வகைச் சொற்கள்..!

TNPSC பொதுத்தமிழ் – இலக்கிய வகைச் சொற்கள்..! இலக்கிய வகைச் சொற்கள் முக்கியமான பொது தமிழ் குறிப்புகளாகும். இது TNPSC போட்டி தேர்வுக்கு மிகவும் பயன்படும். போட்டி தேர்வாளர்கள் கீழ்கண்ட தொகுதிகளை படித்து பயன்பெற வாழ்த்துகிறோம். இலக்கிய வகையால் சொற்களை …

TNTETTamil

TNPSC பொதுத்தமிழ் – பொருந்தாச் சொல்

TNPSC பொதுத்தமிழ் – பொருந்தாச் சொல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பொருந்தாச் சொல் முக்கியமான பொது தமிழ் குறிப்புகளாகும்.  இது TNPSC போட்டி தேர்வுக்கு மிகவும் பயன்படும். போட்டி தேர்வாளர்கள் கீழ்கண்ட தொகுதிகளை படித்து பயன்பெற வாழ்த்துகிறோம். பொருந்தாச் சொல…

TNTETTamil

TNPSC பொதுத்தமிழ் – ஒருமை, பன்மை பிழை நீங்கிய தொடர்..!

TNPSC பொதுத்தமிழ் – ஒருமை, பன்மை பிழை நீங்கிய தொடர்..! இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒருமை, பன்மை பிழை நீங்கிய தொடர் முக்கியமான பொது தமிழ் குறிப்புகளாகும்.  இது TNPSC போட்டி தேர்வுக்கு மிகவும் பயன்படும். போட்டி தேர்வாளர்கள் கீழ்கண்ட தொகுதிகளை படித்து பயன…

TNTETTamil
Load More
That is All

Videos