சிறந்த மாற்றுத்திறனாளி ஆசிரியர்களுக்கு ஹெலன் கெல்லர் விருது உள்ளிட்ட 58 வகையான அறிவிப்புகள் - இன்றைய ( 21.06.2024 ) சட்டப் பேரவையில்!

சிறந்த மாற்றுத்திறனாளி ஆசிரியர்களுக்கு ஹெலன் கெல்லர் விருது உள்ளிட்ட 58 வகையான அறிவிப்புகள் - இன்றைய ( 21.06.2024 ) சட்டப் பேரவையில்!


சிறந்த மாற்றுத்திறனாளி ஆசிரியர்களுக்கு ஹெலன் கெல்லர் விருது, பெண் குழந்தைகளுக்காக செயல்படுத்தப்படும் நலத்திட்டங்களில் பயன்பெற வருமான உச்சவரம்பு உயர்வு உள்ளிட்ட 58 வகையான அறிவிப்புகள் - இன்றைய சட்டப் பேரவையில்!👇👇👇

 3 Years Achievements pdf - Download here

Post a Comment

0 Comments