10ஆம் வகுப்பு தேர்வுக்கூட நுழைவுச்சீட்டு 15.03.2024 முதல் பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - DGE அறிவிப்பு...!

 10ஆம் வகுப்பு தேர்வுக்கூட நுழைவுச்சீட்டு 15.03.2024 முதல் பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - DGE அறிவிப்பு...!


நடைபெறவுள்ள பொதுத்தேர்வெழுதவுள்ள மார்ச் / ஏப்ரல் 2024 பத்தாம் வகுப்பு பள்ளி மாணவர்கள் தேர்வுக்கூட நுழைவுச்சீட்டினை 15.03.2024 பிற்பகல் www.dge.tn.gov.in என்ற இணையதளத்திலிருந்து பள்ளிகள் தங்களது USER ID மற்றும் PASSWORD பயன்படுத்தி பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.Post a Comment

0 Comments