ஓவியப்போட்டி - பள்ளி மாணவர்கள் , கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் ஆர்வமுள்ள ஓவியர்கள் பங்கேற்கலாம்..!

ஓவியப்போட்டி - பள்ளி மாணவர்கள் , கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் ஆர்வமுள்ள ஓவியர்கள் பங்கேற்கலாம்..!


சங்க இலக்கிய ஓவியப்போட்டி பள்ளி மாணவர்கள் , கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் ஆர்வமுள்ள ஓவியர்கள் பங்கேற்கலாம்.

தேர்ந்தெடுக்கப்படும் இதர ஓவியங்களுக்குத் தலா ரூ .2000 / - ஊக்கத்தொகையும் சான்றிதழும் வழங்கப்படும்.Post a Comment

Previous Post Next Post

POST ADS1

POST ADS 2