குடியரசு தினம் பற்றிய பேச்சுப் போட்டி வரிகள்

 குடியரசு தினம் பற்றிய பேச்சுப் போட்டி வரிகள்1 அனைவருக்கும் வணக்கம்..

2 என் பெயர் பொதுநலம்.காம்  அனைவருக்கும் இனிய குடியரசு தினம் நல்வாழ்த்துக்கள்

3 குடியரசு தினம் என்பது அணைத்து இந்தியர்களும் ஓன்று கூடி நமது நாட்டை சிறந்ததாக மாற்றும் நோக்கத்தோடு இணைந்து கொண்டாட வேண்டிய நேரம்.

4 இந்தியா 2024 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் ஜனவரி மாதம் 26ஆம் நாள் தனது 75-ஆவது குடியரசு நாளை கொண்டாட இருக்கிறது.

5 குடியரசு என்பது மக்களே தங்களுக்கான அரசாங்கத்தையும், அதனுடைய சட்ட திட்டங்களையும், உரிமைகளையும், கடமைகளையும் வழி வகுப்பது ஆகும்.

6 இந்திய அரசியலமைப்பு என்பது இந்திய ஒன்றின் அரசாங்கத்தின் கட்டமைப்பையும் செயல்பாடுகளையும் வரையறுக்கிறது.

7 குடியரசு தின கொண்டாட்டத்தின் முக்கிய நிகழ்வான அணிவகுப்பு புது தில்லியின் கர்த்தவ்ய பாத்தில் நடைபெறுகிறது.

8 இந்த அணிவகுப்பில் உலகெங்கிலும் இருந்து முக்கிய பிரமுகர்கள் மற்றும் ஏராளமான மக்கள் கலந்து கொள்கின்றனர்.

9 குடியரசு தினம் கொண்டாட்டம் ஜனநாயகம் மற்றும் தனிநபர் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதற்கான நாட்டின் உறுதிப்பாட்டை நினைவூட்டுகிறது.

10 உலகிற்கு முன்மாதிரியாக இருக்கும் வலுவான மற்றும் ஒன்றிப்பட்ட இந்தியாவை உருவாக்க நாம் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும்.

நன்றி..


Post a Comment

0 Comments