மீண்டும் வினா வங்கி புத்தகம் - பள்ளிக்கல்வி துறை..!!

மீண்டும் வினா வங்கி புத்தகம் - பள்ளிக்கல்வி துறை..!!

பழைய வினாத்தாள் முறையில் வெளியான வினா வங்கி புத்தக தயாரிப்பும் நிறுத்தப்பட்டது. இந்நிலையில், மீண்டும் வினா வங்கி புத்தகம் வெளியிட, பள்ளிக்கல்வி துறை முடிவு செய்துள்ளது.இதற்கான தீர்மானம், பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டு உள்ளது.

Post a Comment

0 Comments