மாணவர்களுக்கு இளம் கவிஞர் விருது - பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

மாணவர்களுக்கு இளம் கவிஞர் விருது - பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!

பள்ளிக்கல்வி மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் சட்டமன்ற கூட்டத் தொடர் அறிவிப்பு எண் .110 இன்படி 2023-24 ஆம் ஆண்டிற்கான " இளம் கவிஞர் விருது " - கவிதைப் போட்டிகள் நடத்தி பரிசுகள் வழங்குதல்- வருவாய் மாவட்ட அளவில் 23.11.2023 அன்று கவிதைப் போட்டிகள் நடத்தி , அதில் சிறந்த ஒரு மாணவன் மற்றும் ஒரு மாணவியை தெரிவு செய்து விவரம் அனுப்பி வைக்கக் கோருதல் - தொடர்பாக . பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!

DSE - Young Poet Award Proceedings - Download here


Post a Comment

Previous Post Next Post

POST ADS1

POST ADS 2